Popis

ANTIFER pachový ohradník proti hlodavcom 200 ML

Prípravok slúži ako ochrana pred výskytom hlodavcov.

Prípravok je charakteristický jedinečným zložením niekoľkých pachov, vďaka ktorému je možné predísť nežiaducemu výskytu hlodavcov v mieste aplikácie.

Návod na použitie:
prípravok naaplikujte niekoľkých vstreky na akýkoľvek nasiakavý materiál (látku alebo buničinu) a umiestnite na miesto výskytu hlodavcov.

Prípravok je účinný počas 4 týždňov, v závislosti na počasí. Počas aplikácie lieku používajte ochranný odev a rukavice. Pri postriekaní kože či zasiahnutí očí dôkladne opláchnite vodou.
Pri požití vyhľadajte ihneď lekára!
Prípravok nesmie byť použitý inak, než je uvedené v návode. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív!

zloženie:
Zmes nízkych mastných kyselín. Prípravok neobsahuje toxické látky. Účinné látky: 2% nízkych mastných kyselín.

Likvidácia: S použitým obalom nakladajte ako s bežným triedeným odpadom.

odporúčanie:
Antifer pachová ohrada sa aplikuje len na nosiče zápachu, ktoré sa inštalujú do miest, kde je potreba vytvoriť pachovú ohradu.