Popis

SKLADACIA ODCHYTOVÁ PASCA NA ZVIERATÁ – rozmer 69x18x20 cm

NÁVOD MA MONTÁŽ
– Skladaciu odchytovú pascu umiestnite na rovný povrch.
– Zavrite zadne dvierka pasce. Prevlečte drôtený zaisťovací háčik cez príslušné otvory a krúžky na dvierkach
a zaháknite ho o oko pasce aby ste zabezpečili, že sa zadne dvierka neotvoria. (obr. 5)
– Upevnite podporný rám pasce do príslušných držiakov na bokoch pasce. (obr. 6)
– Palcom stlačte blokovací rám predných dvierok a súčasne uchopte dvierka za rukoväť a vytiahnite ich nahor (obr. 7)
– Jednou rukou držte dvierka a pomocou háčika v tvare písmena „L“ ich zaháknite k vrchnej časti pasce (obr. 8).
– Drôtený napínací háčik zakáhnite o pedál a následne o háčik v tvare písmena „L“ (obr. 9). V prípade, že napínací háčik nie je možné zaháknuť o háčik v tvare písmena „L“ je potrebné upraviť veľkosť slučky alebo vzdialenosť háčikov. Veľkosť slučky alebo vzdialenosti háčikov upravte pomocou kliešti.

ZVÄČŠENIE VZDIALENOSTI ZVÄČŠENIE VZDIALENOSTI
Kliešťami uchopte napínací háčik a zároveň pridržte oko háčik v tvare písmena „L“.
Potiahnite napínací háčik smerom k prednej časti pasce.
Kliešťami uchopte napínací háčik a zároveň pridržte oko háčik v tvare písmena „L“.
Potiahnite napínací háčik smerom k zadnej časti pasce.

ZVÄČŠENIE VEĽKOSTI ZMENŠENIE VEĽKOSTI
Kliešťami uchopte spodnú časť háčik v tvare písmena „L“ a potiahnite ju smerom dole.
Kliešťami uchopte spodnú časť háčik v tvare písmena „L“ a potiahnite ju smerom hore.
– Skladacia odchytová pasca je teraz úplne zmontovaná a pripravená na použitie. (obr. 10)

UNIESTNENIE NÁVNADY
– Otvorte zadne dvierka pasce a približne 2-3 cm od nich do pasce umiestnite návnadu.
– Návnadu neumiestňujte na pedál, ale umiestnite ju na také miesto aby ste donútili zviera šliapnuť naň.
– Zadne dvierka pasce zavrite. Prevlečte drôtený zaisťovací háčik cez príslušné otvory a krúžky na dvierkach
a zaháknite ho o oko pasce aby ste zabezpečili, že sa zadne dvierka neotvoria.

POUŽITIE
– Skladaciu odchytovú pascu umiestnite na rovný terén do priestoru, v ktorom sa zviera pohybuje.
– Často je výhodné zamaskovať pascu materiálmi, ktoré sa bežne vyskytujú v oblasti odchytu zvieraťa, ako je napr. vegetácia, vrecovina, krabice atď. Ak používate maskovacie materiály uistite sa, že v žiadnom prípade neovplyvnia činnosť pasce.
– Pascu pravidelne kontrolujte aby ste sa uistili, že sú odchytené zvieratá v nej v bezpečí.