Popis

BIOSTOP ® pasca klepec na potkany s aroma návnadou

Balenie: 1ks v balení

Popis:

Vhodný pre mechanický odchyt potkanov v domácnostiach. Klepec obsahuje voňavý atraktant žltej farby podobajúci sa na syr, ktorý potkany priláka ku klepcu.Klepec umiestnite na také miesta, kde je viditeľný výskyt alebo pohyb potkanov. Pred umiestnením pasce odporúčame zamedziť dostupnosť alternatívnej potravy pre potkany v danom priestore. V závislosti od veľkosti zamorenia potkanov zvážte potrebné množstvo klepcov pre daný priestor. Klepce rozmiestňujte vo vzdialenosti 4-5 metrov od seba. Dbajte o to, aby nastražený klepec nebol v dosahu detí a necielených organizmov.

Návod na použitie:

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Distribútor nie je zodpovedný za žiadne problémy alebo nehody spôsobené nesprávnou montážou alebo použitím lapača!

  1. Upevňovaciu tyčku nastavte mimo tela pasce.
  2. Natiahnite klepec do maximálnej polohy a pevne ho držte na drevenej podložke.
  3. Upevňovaciu tyčku nastavte ponad klepec smerom k voňavému atraktantu.
  4. Podvyhnite voňavý atraktant tak, aby sa upevňovacia tyč podoprela o západku v atraktante.
  5. Takto nastražený klepec uchopte za drevenú podložku a umiestnite vodorovne na miesto nastraženia.

Na voňavý atraktant môžete umiestniť kus slaniny, chleba a tak zvýšite účinnosť pasce. Pascu denne kontrolujte, pri pozitívnom odchyte znovu nastražte. Pokiaľ je po 48 hodinách klepec prázdny, premiestnite ho na iné miesto.

Varovanie: Uchovávajte mimo dosahu detí! Po použití si dôkladne umyte ruky.

Pred odstránením uväznenej krysy sa uistite, že hlodavec už nie je nažive. Noste silné ochranné rukavice.

Po použití zachytávač zaistite a vyčistite.

Pasca je opakovane použiteľná.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom ! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.