Popis

Elektronický lapač potkanov Pest-Stop je moderné a efektívne riešenie pre rýchle a humánne odstraňovanie potkanov v interiéroch. Tento prístroj využíva pokročilú technológiu „Smart Circuit“, ktorá zabezpečuje okamžitý a účinný zásah elektrickým prúdom, čím umožňuje bezpečné a čisté odstránenie potkanov bez použitia toxických látok a bez neporiadku.

Hlavné vlastnosti:

 1. Humánne odstránenie: Elektronická pasca zabezpečuje rýchle a bezbolestné usmrtenie potkanov, čím minimalizuje utrpenie zvieraťa.
 2. Bezpečnosť: Technológia „Smart Circuit“ zaisťuje automatické vypnutie zariadenia pri otvorení, čím predchádza náhodnému aktivovaniu deťmi alebo domácimi zvieratami.
 3. Jednoduché použitie: Stačí vložiť návnadu, ako je napríklad arašidové maslo, a potkan je po vstupe do lapača okamžite usmrtený elektrickým prúdom. Indikačné svetlá signalizujú aktiváciu a nízku úroveň batérie.
 4. Napájanie: Lapač je napájaný štyrmi batériami typu C (nie sú súčasťou balenia), ktoré zabezpečia až 12 úspešných zásahov, čo je dostatočné pre dlhodobé použitie.
 5. Jednoduché čistenie: Potkana je možné odstrániť bez priameho kontaktu s telom, stačí vyprázdniť lapač do odpadkového koša.

Technické špecifikácie:

 • Rozmery: 230 mm (dĺžka) x 120 mm (šírka) x 120 mm (výška)
 • Hmotnosť: 0,9 kg
 • Materiál: odolný plast

Použitie:

 1. Posuňte spínač do polohy vypnuté („OFF“) a do priehradky vložte 4 batérie typu C.
 2. Otvorte dvierka zabíjacej komory a vložte návnadu (napr. arašidové maslo) do označeného zásobníka.
 3. Posuňte spínač do polohy zapnuté („ON“). Mala by zablikat zelená kontrolka, ktorá indikuje, že prístroj je aktivovaný.
 4. Umiestnite pascu pozdĺž steny na miesto s predpokladaným výskytom potkanov.

Upozornenia: Nesprávne používanie tohto prístroja môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Prístroj nie je vhodný na použitie v prašnom prostredí ani na miestach s výskytom horľavých pár alebo výbušného prachu. Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali. Uchovávajte mimo dosah detí a domácich zvierat. Ak je prístroj zapnutý, nedotýkajte sa kovových dosiek.