Popis

Odpudzovač eXvision SAR20, Ultrasonic, Flashlight, Solar, PIR, IP67

Solárny ultrazvukový odpudzovač nainštalujte na miesto, kde bude nabíjané slnečným žiarením.

Ak v mieste inštalácie nie je priame slnečné žiarenie, skontrolujte batérie.
– Zariadenie nemontujte do vody!

Montáž do zeme
– Zmontujte dokopy jednotlivé časti zapichovacej
tyče.
– Zapichovaciu tyč primontujte k odpudzovaču.
– Odpudzovač zapichnite do zeme. Minimálna
vzdialenosť od zeme je 23 cm.
– Predtým ako zariadenie zapnete ho nechajte aspoň
na 12 h nabíjať na slnku alebo vložte nové nabíjateľne
batérie.
– Prepnite vypínač do polohy ON a zariadenie zapnite.
– Zariadenie nezapínajte skôr ako je úplne zmontované.

Montáž na stenu
– Odpudzovač je možné pripevniť na stenu bez použitia zapichovacej tyče.

PREVÁDZKA
– Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo pred použitím ho nechajte úplne nabiť na slnku alebo ho nabite
pomocou USB.
– Ak zariadenie ani po úplnom nabití nefunguje, vymeňte batérie.
– Nikdy nezakrývajte senzor pohybu.
– Ak sa v detekčnej oblasti nenachádza žiadne zviera, bude zariadenie v pohotovostnom režime.
– Po detekovaní zveri pomocou senzora zariadenie začne automaticky vysielať štyri rôzne ultrazvukové
signály až do momentu pokiaľ zver neopustí detekčnú oblasť.
– Po 6 sekundách od opustenia detekčnej oblasti zvieraťom sa zariadenie automaticky prepne do
pohotovostného režimu.

Prevádzka
-Nikdy nezakrývajte senzor pohybu.
-Ak sa v detekcnej oblastinenachádza žiadne zviera, bude zariadeniev pohotovostnom režime.
-Po detekovaní zveripomocou senzora zariadenie zacne automatickyvysielat štyri rôzne ultrazvukovésignály až do momentu pokial zverneopustí detekcnú oblast.

NAPÁJANIE Solárny panel alebo USB
SOLÁRNY PANEL
NAPÄTIE 5,5 V
MATERIÁL Polykryštalický kremík
ROZMERY 8 x 4,5 cm
NAPÄTIE 3,7 V
PRÚD 45 mAh
BATÉRIE 3 x 1,2 V AA 600 mAh, NI-NH
TRIEDA OCHRANY IP67
SENZOR POHYBU
TYP PIR
DETEKČNÁ VZDIALENOSŤ 12 m
DETEKČNÝ UHOL 120°
FREKVENČNÝ ROZSAH 15-50 kHz
ROZMERY (D x Š x V) 12 x 9,8 x 9,4 cm

-Po 6 sekundách od opustenia detekčnej oblasti zvieraťom sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Napájanie: solárny panel alebo USB

Solárny panel:
– Napätie: 5,5 V
– Materiál: Polykryštalický kremík
– Rozmery: 8 x 4,5 cm

Napätie: 3,7 V
Prúd: 3,7 V
Batérie: 45 mAh
Trieda ochrany: IP67 V

Senzor pohybu:
– Typ: PIR
– Detekčná vzdialenosť: 12 m
– Detekčný uhol: 120°

Frekvenčný rozsah: 15-50 kHz
Rozmery (D x Š x V): 12 x 9,8 x 9,4 cm